streda 1. januára 2014

PF 2014

Dnes na liste v kalendári, prvý deň je v januári.
Preto verná starým zvykom, pripájam sa k vinšovníkom
a prajem vám v novom roku veľa síl do bežeckého kroku,
šťastia, zdravia a pohybu veľa,
a všetko ostatné, čo si srdce športovca želá :)

Foto zdroj: internet